Ventilationskontroll i Ängelholm

05 juni 2024 Veronica Urena

editorial

I en värld där vi spenderar allt mer tid inomhus har inomhusluftens kvalitet blivit en allt viktigare hälsomässa. Därför är det av stor vikt att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar uppmärksammar vikten av regelbunden kontroll och underhåll av ventilationssystemen. OVK, som står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är ett viktigt steg i att säkerställa att inomhusklimatet i byggnader är hälsosamt och energieffektivt. I detta ljus står Ängelholm, en pittoresk stad i hjärtat av Skåne, inför utmaningar och möjligheter när det gäller att implementera OVK på ett effektivt sätt.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en lagstadgad inspektion som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar som de ska. Kontrollen utförs av en certifierad besiktningsman och är obligatorisk för alla byggnader med mekaniska ventilationssystem.

Syftet med OVK är att tillgodose två huvudmål: att skydda människors hälsa genom att förebygga dålig luftkvalitet och att bidra till en mer energieffektiv användning av fastigheter. Dålig inomhusluft kan leda till alltifrån huvudvärk och trötthet till allvarligare hälsoproblem som astma och allergier. Genom att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt bidrar OVK även till lägre energiförbrukning och ett mindre miljöavtryck, eftersom ett välunderhållet system kräver mindre energi för att cirkulera luften.

ovk ängelholm

Genomförande av OVK i Ängelholm

För att genomföra en OVK i Ängelholm behöver man anlita en certifierad besiktningsman med rätt kompetens och behörigheter. Processen startar ofta med en genomgång av den befintliga ventilationens uppbyggnad och dess historik. Detta följs sedan av själva inspektionen där kontroll av luftflöden, mätning av föroreningshalter och inspektion av fläktar och reningsutrustning ingår.

Resultatet av inspektionen leder till en bedömning där ventilationssystemet antingen godkänns eller underkänns. Skulle anläggningen inte klara kontrollen måste fastighetsägaren åtgärda de brister som påvisats och därefter ombesörja en ny OVK för att säkerställa att problemen är lösta.

I Ängelholm, precis som i resten av Sverige, är det fastighetsägarens ansvar att se till att OVK utförs regelbundet. Frekvensen för dessa kontroller varierar beroende på byggnadens typ och ventilationssystemets karaktär, men måste enligt lag ske minst vart tredje till sjätte år. Detta innebär att det är viktigt för fastighetsägare att ha en pålitlig partner som kan planera och utföra dessa kontroller på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt.

Fördelarna med regelbunden OVK för Ängelholms fastighetsägare

Att utföra OVK regelbundet ger en rad fördelar för fastighetsägare i Ängelholm. Förutom att förebygga hälsoproblem för de som bor eller arbetar i byggnaden hjälper det till att upprätthålla byggnadens värde. Ett välventilerat hus är mer attraktivt på fastighetsmarknaden, vilket kan resultera i högre fastighetsvärden och enklare uthyrning.

En annan fördel är att regelbundet underhåll och kontroll av ventilationssystemet ofta leder till energibesparingar. När systemet fungerar effektivt behöver det inte arbeta lika hårt för att upprätthålla god luftkvalitet vilket minskar energiförbrukningen. Därmed kan fastighetsägare i Ängelholm uppnå ekonomiska fördelar samtidigt som de bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Läs mer om OVK ängelholm!

Fler nyheter