Äktenskapsförord – Vad det är och varför det är viktigt

10 april 2024 Lotta Alberius

editorial

Att skriva ett äktenskapsförord kan vara en viktig del av att skydda både dina och din partners ekonomiska intressen. Det är viktigt för alla, både unga och gamla. Men vad innebär det och hur påverkar det situationen vid ett dödsfall? Här tittar vi närmare på äktenskapsförord och dess roll i samband med dödsfall.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal mellan makar som reglerar ägandet av deras egendom under äktenskapet och vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Det används för att tydligt fastställa vilka tillgångar som ska tillhöra vilken make och hur de ska fördelas om äktenskapet upphör, antingen genom skilsmässa eller dödsfall. Genom ett äktenskapsförord kan makar sätta upp regler för sin ekonomi och skydda specifika tillgångar eller arv från att ingå i den gemensamma bodelningen.

Varför är det viktigt?

Ett äktenskapsförord är viktigt eftersom det ger makar möjligheten att själva bestämma över sin ekonomi och egendom under äktenskapet. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan par tydligt definiera vilka tillgångar som ska betraktas som enskild egendom och vilka som ska ingå i den gemensamma bodelningen om äktenskapet upplöses. Det är särskilt viktigt om en eller båda parterna har betydande tillgångar eller om det finns särskilda familjearv att beakta. Genom att förutbestämma hur tillgångar ska fördelas vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall kan ett äktenskapsförord minimera konflikter och osäkerheter i framtiden. Det ger också en klarare bild av vilka tillgångar som tillhör vem, vilket kan vara särskilt betydelsefullt vid olika livssituationer eller omständigheter.

äktenskapsförord dödsfall

Äktenskapsförord vid ett dödsfall

Vid ett dödsfall spelar äktenskapsförordet en viktig roll i fördelningen av den avlidnes tillgångar och egendom. Om det finns ett äktenskapsförord kommer tillgångarna att fördelas enligt dess bestämmelser, vilket kan skilja sig från den lagliga arvsordningen. Detta kan vara särskilt viktigt om den avlidne hade särskilda önskemål eller om det finns andra arvingar som kan ha rätt till en del av tillgångarna enligt lag.

Trestad begravning – juridiska tjänster: äktenskapsförord

Vid Trestad Begravning erbjuder vi professionell rådgivning och hjälp med upprättande av äktenskapsförord dödsfall. Våra erfarna jurister kan hjälpa er att skapa ett äktenskapsförord som passar era behov och önskemål, och som säkerställer en smidig fördelning av tillgångar vid ena partens död. Allt för att du ska känna dig trygg och lugn och möta framtiden med tillförsikt. Kontakta oss idag för mer information om våra juridiska tjänster och hur vi kan hjälpa er att trygga er framtid tillsammans. Vi hjälper gärna till.

Fler nyheter